Hjärtsäkrad arbetsplats

Hjärtsäker arbetsplats

Köp hjärtstartare av oss – få billigare utbildning

Med en hjärtstartare på din arbetsplats så ökar du möjligheterna att rädda liv om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa. Men du behöver utbilda din personal i att hantera hjärtstartaren. Vi vägleder era kunder för att uppnå kraven i Hjärtsäker zon.

Hjärtstartarna idag är så kompetenta att du med mycket kort utbildning kan få en mycket god utväxling på hjärtsäkerheten för ditt företag och dess anställda. Du visar som företag genom investeringen i hjärtstartare och tillhörande utbildning att de anställdas hälsa är viktig.

Det är också något som imponerar på kunder och partners. Det kommunicerar att ni är ett företag som bryr sig om sina anställa och alla på besök hos er.

Bli en hjärtsäker arbetsplats

 

hjartstartare_hjartsakrad