LIFEPAK CR Plus

LIFEPAK CR® Plus – livräddning utan konstigheter

Med LIFEPAK CR® Plus får du en hjärtstartare som är enkel att använda och som ökar chanserna för den som drabbats av hjärtstopp att överleva. Med LIFEPAK CR® Plus behöver du inte vara orolig att göra fel, du kan aldrig ge en stöt av misstag till någon som inte behöver det, följ bara röstmeddelandena som guidar dig genom ingripandet.

LIFEPAK CR® Plus är enkel att använda och hantera. Som livräddare ska du snabbt kunna agera. Ju snabbare en hjärtstartare används ökar chanserna för överlevnad. När du fått hjärtstartaren till platsen ska du:

 1. Starta defibrillatorn.
 2. Fästa elektroderna.
 3. Följa röstmeddelandena.

Tryggheten som den här hjärtstartaren ger dig:

 • Möjlighet att agera när olyckan är framme.
 • Steg-för-stegprocess och tydliga instruktioner.
 • Säker defibrillator som gör självtester.

Med LIFEPAK CR® Plus får du:

 • 8 års garanti (längst i branschen).
 • En defibrillator som gör:
  • Självtester varje vecka.
  • Utökade tester en gång i månaden.
 • Batterier:
  • SafeGuard Power System ger dubbla säkerhetsnivåer.
  • CHARGE-PAK™-batteriladdare optimerar det interna batteriet under defibrillatorns livstid.
 • Stegrande styrka på elstötarna.
  • Olika människor behöver olika styrkor på elstöten. Om nivåerna 200 joule (J) och 300 J inte fungerar, kan LIFEPAK CR® Plus öka styrkan på elstöten till 360 J, den högsta tillgängliga nivån i branschen.

Så här använder du hjärtstartaren LIFEPAK CR PLUS:


1. Konstatera att personen har drabbats av hjärtstillestånd, gå gärna en HLR-utbildning för detta. Lägg defibrillatorn nära den drabbade personen och tryck på knappen LOCKFRIGÖRING/PÅ-AV. Då öppnas locket och defibrillatorn startar. Följ röstmeddelandena som guidar dig.

 


2. Frilägg personens bröst. Vid mycket hår; raka bort håret på bröstet. Vi smutsigt eller blött bröst; torka bröstet rent och torrt.

 


3. Håll fast elektrodpaketets vänstra kant med en hand, och dra ner det röda handtaget med den andra så att elektrodpaketet rivs upp. Ta ut elektroderna. En liten bit av paketet stannar kvar på defibrillatorn.

 


4. Ta bort den blå plasten från elektroderna, en i taget.

 


5. Fäst elektroderna på det bara bröstet.

 


6. Följ instruktionerna. Rör inte vid personen innan du får instruktioner om att göra så.

 


7. Vid instruktion om att ge en elektrisk stöt, kontrollera att ingen eller något rör vid personen. Tryck sedan på DEFIBRILLERINGSKNAPPEN när du får instruktioner om att göra så.

 


8. Om personen börjar röra på sig eller andas ska du låta elektroderna sitta kvar på bröstet, och låta dem vara kopplade till defibrillatorn. Om det är möjligt, lägg personen i framstupa sidoläge.

 

Ladda ner bruksanvisning.