Zoll AED Plus, steg för steg

Hur man går tillväga vid användning ut av Zoll AED Plus

Steg 1

Det allra första man gör när man fastställt att ett plötsligt och oväntat hjärtstopp inträffat på en person, är att ringa 112. Sedan skall man så snabbt som möjligt slå på enheten. Zoll AED Plus är en väldigt tydlig hjärtstartare som både är lätt att förstå och använda. På hjärtstartarens framsida finns en tydlig knapp, ON/OFF knappen, och det är den som du ska trycka på när du vill slå på AED Plus enheten för att sätta igång med räddningen.

När enheten är på är det dags att öppna locket och följa de tydliga röstmeddelandena. På hjärtstartarens display kan man se text och på panelen finns tydliga symboler som guidar livräddarens genom hela processen.

Steg 2

Nästa steg är att kontrollera medvetandet på den drabbade. Detta kan man göra genom att skaka personen, skrika/tala högt för att få kontakt och kontrollera andningen genom att känna och lyssna. Du kan exempelvis ställa frågor som ” Är du okej?” eller ” Kan du höra mig?”.

Efter denna kontroll är det dags att ropa på hjälp. Det kan vara bra att ropa på hjälp från omgivningen för ju fler man är desto bättre kan man tillsammans hjälpa den drabbade.

Steg 3

Därefter ska hjärtstartarens elektroder fästas på bröstkorgen på den drabbade. Elektroderna är enkla att använda då dessa sitter i ett stycke, och därmed kommer det också vara enklare för dig som livräddare att veta var dessa ska sitta på offret.

Efter att elektroderna är på plats ska man följa röstvägledningen från hjärtstartaren. Rör inte patienten under tiden och se även till att personer i din omgivning gör detsamma. Nu analyserar hjärtstartaren hjärtats rytm. Lyssna och se om du uppmanas att trycka på den blinkande chock knappen. Direkt efter att du tryckt på chock knappen kommer en elstöt att ges från hjärtstartaren.

Steg 4

Vid detta steg har antagligen ambulansen eller räddningstjänsten inte hunnit komma ännu och därför bör du som livräddare fortsätta att ge hjälp. Nu är det dags för att ge hjärt- och lungräddning. Detta bör hålla på tills räddningspersonalen anländer och tar över.

När du påbörjat bröstkompressionerna kommer Zoll AED Plus att vägleda dig och ge dig råd om hur du på bästa sätt kan ge bröstkompressionerna. Zoll AED Plus ger dig med andra ord feedback om du antingen trycker för löst på bröstkorgen eller om du ger korrekta kompressioner. Efter 30 bröstkompression, ska två inblåsningar ske. Denna hjärtstartare är faktiskt den enda på marknaden med ett inbyggt HRL-stöd som kan hjälpa livräddaren att mäta både bröstkompressionernas djup och frekvens. Den ger också feedback på om man håller rätt takt vid kompressionerna. Den rätta takten är mellan 100-120 bröstkompressioner per minut.

Steg 5

Om du märker att offret nu börjar andas, bör du upprätthålla öppna luftvägar och detta genom att hålla huvudet så högt upp som möjligt. Vid denna process brukar vanligtvis räddningstjänsten ankommit till plats och kan därmed överta räddningen.