1

Blogg

Hjärt-lungräddning (HLR) på barn över 1 år

Hjärtstopp på barn är inte lika vanligt som hos vuxna, men det är lika viktigt att snabbt komma igång med hjärt-lungräddning. Ju snabbare man kan påbörja HLR, desto större är chanserna att barnet överlever. Hjärtstopp hos barn beror ofta på andningsproblem och syrebrist. En syrefattig och sur miljö för hjärtat resulterar i långsam och oregelbunden hjärtrytm. Till slut stannar hjärtat.

Här nedan kan du kolla på en video om hjärt-lungräddning på barn som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort i samarbete med Svenska HLR Rådet och Röda Korset.

Sammanfattning av filmen

 • Kontrollera medvetande och andning; om barnet andas normalt, lägg i stabilt sidoläge.
 • Om barnet inte andas eller andas onormalt och om du inte kan se några livstecken ska du starta hjärt-lungräddning.
 • Gör fem långsamma inblåsningar, anpassa mängden luft efter barnets storlek.
 • Om barnet inte visar några livstecken, växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.
 • Larma 112.
 • Fortsätt att växla mellan 30 kompressioner och två inblåsningar till ambulansen kommer.

Det är bättre att göra något än att inte göra något alls, därför ska du inte vara rädd för att påbörja hjärt-lungräddning.

Det här sägs i videon:

Varje år drabbas omkring 200 barn I Sverige av plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. De flesta som drabbas är barn i 1-års åldern. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vilket barn som helst, men de vanligaste orsakerna är drunkning eller kvävning, ofta vid lek eller om de sätter i halsen. Se till att du är förberedd på det oväntade, rädda liv. Lär dig hjärt-lungräddning.

– Jag heter Therese Granstam och arbetar som instruktör i hjärt-lungräddning. Hjärt-lungräddning är en enkel teknik för att hjälpa någon som drabbats av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Jag ska visa hur man gör hjärt-lungräddning på barn över 1 år.

 1. Starta hjärt-lungräddning först.

Om barnet inte har tydliga livstecken ska du alltid starta hjärt-lungräddning först och larma 112 efter 1 minut.

 1. Larma 112 efter 1 minut.

Är man fler på plats kan någon annan larma 112 medan du själv startar hjärt-lungräddning. Ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att kontrollera om barnet är vid medvetande.

– Hallå hör du mig, är du vaken?

Ingen reaktion?

Om barnet inte reagerar ska du kontrollera andningen.

 1. Kontrollera andningen!

Kontrollera andningen genom att öppna luftvägarna. Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet bakåt. Placera två fingrar under hakan och lyft försiktigt uppåt. Böj dig ner, håll din kind nära barnets mun och näsa och titta samtidigt ned på bröstkorgen.

 1. Se om bröstkorgen höjer sig
 2. Lyssna efter normala andningsljud
 3. Känn om luft strömmar ut

Om barnet andas normalt, lägg i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas eller andas onormalt ska du starta hjärt-lungräddning!

Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen. Kläm ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Detta görs för att förhindra att inblåst luft kommer ut genom näsan i stället för ner i lungorna.

Lägg din mun tätt över barnets mun. Gör 5 långsamma inblåsningar. Varje inblåsning ska ta cirka 1,5 sekund. Anpassa mängden luft efter barnets storlek. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig, då vet du att luften har nått ned till lungorna. Om barnet visar livstecken fortsätter du med enbart mun mot mun andning.

Om barnet inte visar några livstecken, växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.

 • Placera en handflata mitt på bröstkorgen, på nedre delen av bröstbenet. Om det känns ostadigt kan du placera den andra handflatan ovanpå.
 • Använd raka armar och tryck cirka 5 centimeter beroende på barnets storlek, 30 gånger. Hastigheten ska vara snabbare än ett tryck i sekunden, cirka 100-120 gånger per minut.
 • Gör två inblåsningar.

Utför serien med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar totalt tre gånger innan du larmar 112.

Fortsätt göra omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills barnet visar livstecken.

Comments are closed

Copyright ©2017. All Rights Reserved.