1

Blogg

Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal

Om du jobbar inom sjukvården eller undrar hur utbildning i hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal går till brukar vissa moment alltid ingå. Målet är att sjukvårdspersonal som arbetar med och nära patienter ska kunna larma och påbörja hjärt-lungräddning inom en minut. Sedan ska de kunna använda en hjärtstartare inom tre minuter. Detta får man lära sig:

  • Hur man ska agera vid ett hjärtstopp.
  • Bröstkompressioner och inblåsningar.
  • Larmorganisation och larmrutiner.
  • Hur man ska hantera akututrustning.
  • Hur man använder hjärtstartare.
  • Hur/vad man gör vid ett luftvägsstopp.
  • Hur man gör HLR på gravida.

För att få gå en kurs i hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal krävs vissa förkunskaper, bland annat

  • Att kursdeltagaren har gått en kurs i hjärt-lungräddning med hjärtstartare inom de senaste sex månaderna.
  • Har genomfört och blivit godkänd i Svenska HLR Rådets webbutbildning.
  • Har läst in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”.

Kursen brukar avslutas med anpassad övningar och scenarion efter hur deltagarens egen verksamhet ser ut.

Comments are closed

Copyright ©2017. All Rights Reserved.